Rekreacja, Edukacja i Terapia ze zwierzętami zagrody

Oferta skierowania do gości mieszkających w agroturystyce , bądź grup po wcześniejszym ustaleniu terminu. NIE PROWADZIMY MINI-ZOO !!

 Dzięki wszechstronnej interakcji człowiek-zwierzę ,  jaką można doświadczać w naszej zagrodzie możemy   poczuć bliskość z naturą.

Goście  naszej agroturystyki podczas pobytu  obserwują,  głaszczą i  karmią zwierzęta. Biorą udział w codziennym dojeniu kozy ,oraz  w zabiegach pielęgnacyjnych zwierzaków,

Taka forma spędzania czasu wolnego daje  gościom szereg korzyści, m in. zaspakajają doznania estetyczne ,edukacyjne, , wychowawcze, ,rekreacyjne, oraz terapeutyczne.
Doznając kontaktu  z naurą, przez obcowanie ze zwierzętami  wśród zieleni otaczajacych zagrodę lasów ODPRĘŻAMY SIĘ  PSYCHICZNE I RELAKSUJEMY😄..... 

Dzięki  pogłębianiu wiedzy na różnych kursach takich jak : ZOOTERAPIA W TEORII I PRAKTYCE, HIPOTERAPII, DOGOTERAPII ,ALPAKOTERAPII, LAGOTERAPII, FELINOTERAPII I SZKOLE MEDYCZNEJ  W KIER.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY oraz doświadczeniu  zdobywanemu na co dzień przez kontakt z mieszkańcami zagrody wiem jak bardzo potrafią one motywować do wszelkiej aktywności.Dzieci chętnie angażują się  w pracach takich jak: zbieranie  trawy  np. dla króliczków, przychodzenie na poranne czyszczenie koni przed zajęciami, zabawa  z psem, czy tez zdobywanie więdzy o zwierzętach..Miło również jest nam widzieć zaangazowanie rodziców, którego niestety często brakuje.

Największe zainteresowanie  zwierzętami  zauważam właśnie wśród dzieci, które podczas spotkań w zagrodzie  rozwijają  swoje słownictwo, uczą się współdziałania w grupie, niwelują swe lęki, poprawiaja komunikacje z innymi , uczą się  samodzielności, rozwijają empatię oraz  motorykę małą i dużą. Zalet jest o wiele więcej i nie sposób je wszystkie wymienić w jednym zdaniu.

Staram się, aby moi goście nauczyli się bezpiecznego postępowania ze zwierzętami, poznali ich  potrzeby na co dzień , oraz  tolerancji  dla zwierząt


Galeria Zajęć w Zagrodzie

© 2020 Agroturystyka Studzienno - Zagroda Rekreacyjna. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Rimset.